Kursy języka migowego

Katolicka Misja dla Niesłyszących prowadzi Ośrodek Edukacyjny KMDN Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli. Głównym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie kursów języka migowego. Na kursach korzystamy z programów, opracowanych przez prof. dr. hab. Bogdana Szczepankowskiego, surdopedagoga, wybitnego znawcę języka migowego.

Prowadzimy następujące rodzaje kursów:
- kurs języka migowego o profilu ogólnym (cztery stopnie, 105 godzin każdy);
- kurs języka migowego dla katechetów i duszpasterzy (dwa stopnie, 105 godzin każdy);
- kurs języka migowego o profilu społecznym (trzy stopnie, 60 godzin każdy);
- kurs języka migowego o profilu medycznym (dwa stopnie po 60 godzin).

Kursy są prowadzone w różnym trybie:
- stacjonarnym (raz w tygodniu, po trzy godziny dydaktyczne),
- weekendowym (w soboty – 5 lub 6 godzin dydaktycznych),
- wyjazdowym (kursy letnie), trwające 16 (kurs katechetyczny) lub 10 dni (kurs społeczny),
- e-learning.

Ośrodek organizuje również warsztaty języka migowego lub szkolenia rady pedagogicznej.

Z Ośrodkiem współpracują doświadczeni i kompetentni wykładowcy języka migowego i tłumacze, dla których nauczanie jest prawdziwą pasją.

Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o kontakt z panem Michałem Jasińskim:
- jasinski-m@wp.pl

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie Twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Więcej...