O nas

Katolicka Misja dla Niesłyszących to stowarzyszenie, działające na rzecz osób z uszkodzonym słuchem. Stowarzyszenie powstało w 2006 roku z inicjatywy ówczesnego biskupa gliwickiego Jana Wieczorka i ks. Grzegorza Sokalskiego, który został pierwszym dyrektorem Misji. Misja współpracuje z Duszpasterstwem Niesłyszących diecezji gliwickiej, ale ma osobną osobowość prawną. Celem Misji jest m.in. promowanie integracji osób niesłyszących w społeczeństwie, działalność oświatowa, kulturalna i dobroczynna w zakresie ochrony zdrowia i rehabilitacji osób z uszkodzonym słychem (w tym  organizacja kursów języka migowego), podejmowanie różnorodnych działań na rzecz osób niesłyszących oraz ich rodzin.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, która zrzesza przede wszystkim osoby zafascynowane tzw. światem ciszy. Próbujemy go lepiej zrozumieć, a spotkanym w nim osobom pomóc jak najlepiej żyć w świecie dźwięków.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie Twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Więcej...