Co to są Psalmy Dawida?

Duża liczba tekstów składających się na Biblię sprawia, że bardzo trudno jest poznać treść, autorstwo i pochodzenie wszystkich z nich. Ponadto, niektóre teksty są zapomniane, a inne są uważane ważniejsze.

Psalmy Dawida w Biblii

Psalmy biblijne, zwane też czasem Psalmami lub Psałterzem, to 5 ksiąg poezji religijnej, które wywodzą się z języka hebrajskiego i dlatego są napisane w języku hebrajskim. Wchodzą one w skład pierwszej części Biblii, tzw. Starego Testamentu, gdzie opowiada się nam o życiu chrześcijaństwa od powstania świata do narodzin Jezusa Chrystusa.

Jeśli chodzi o ich pozycję w ramach Starego Testamentu, to wchodzą one w skład tzw. ksiąg mądrościowych, które jakoby zostały napisane przez wielkich mędrców, aby ukazać nauki dotyczące cnoty i innych istotnych elementów religii.

Psalmy Dawida należą do poezji hebrajskiej, gatunku opartego na powtarzaniu tej samej myśli co najmniej dwa razy, ale wypowiadaniu jej w inny sposób. Złożoność poezji hebrajskiej i jej ogromne różnice w stosunku do innych utworów tego gatunku sprawiły, że jest to tekst bardzo trudny do zrozumienia. Dokładnie opisuje to portal www.ortofrajda.pl, specjalizujący się w literaturze, językach i poezji.

Obecnie wciąż nie mamy pewności co do pochodzenia psalmów, dlatego nie możemy być całkowicie pewni daty ich powstania. Wydaje się, że teksty te powstały w bardzo różnych czasach, gdyż w poezji jednego lub drugiego tekstu występują różnice w zależności od ewolucji historycznej, jakiej podlegały. Etapy najczęściej używane do określenia czasu, w którym powstały teksty, to czasy babilońskie, a nawet niektórzy myśliciele uważają, że było to znacznie wcześniej.

Autorstwo psalmów biblijnych

Jak w przypadku zdecydowanej większości tekstów religijnych, bardzo trudno jest określic autorów, gdyż w większości przypadków nie ma zapisu ich imion lub nie dysponujemy wystarczającą ilością źródeł, aby mieć pewność, że to właśnie oni byli autorami. Ale w tym przypadku, w większości psalmów imię autora pojawia się w tytule.

  • Psalmy Dawida: króla Izraela, będące najbardziej znanymi z nich wszystkich.
  • Psalmy Asafa: Muzyk z czasów Dawida, któremu przypisuje się 12 psalmów.
  • Synowie Kory: Potomkowie Kory, Izraelity, który skonfrontował się z Mojżeszem, napisali 11 psalmów.
  • Psalmy Salomona: Syn Dawida, ostatni król Izraela, znany był z wielkiej inteligencji. Był autorem 2 psalmów.
  • Psalmy Mojżesza: Mojżesz był najważniejszym prorokiem całej religii i był również autorem jednego psalmu.
  • Psalmy Hemana: Prorok na dworze Dawida, był autorem jednego psalmu.
  • Inne psalmy w Biblii: 35 psalmów składających się na tekst biblijny nie ma znanego autora, gdyż uważa się, że mogła to być postać religijna ze świty Dawida, której imię jednak nie jest znane.