Opowieść o Arce Noego

Spośród wszystkich historii zawartych w Biblii jest kilka takich, których znaczenie przekroczyło granice religijne i stało się częścią kultury popularnej, są to historie, które ze względu na swoje znaczenie są znane wszystkim, niezależnie od wyznania. W wielu mitologiach i religiach pojawia się pojęcie globalnego potopu, ale najbardziej znana jest niewątpliwie opowieść o Arce Noego.

Opowieść o Arce Noego

Arka Noego jest centralną częścią biblijnej opowieści globalnym potopie. W tym wydarzeniu Bóg zesłał na ludzkość wielkie deszcze, aby ukarać ich za popełnione grzechy, z wyjątkiem grupy ludzi, którym łaska Boża oszczędziła bólu, będących twórcami arki, a których przywódcą był Noe.

Tekst, który mówi o Arce Noego znajduje się w rozdziałach 6,7,8 i 9 Księgi Rodzaju, będącej pierwszą częścią Biblii. Mówi się, że Bóg, zwany także Jahwe, uważał, że świat jest zrujnowany, ponieważ ludzie zachowują się niegodnie i stosują przemoc, dlatego uznał, że jedynym słusznym zakończeniem jest wielki restart. Mówi się, że Bóg widział lepszą przyszłość i że to pokolenie musiało zniknąć, aby następne powstał świat bez przemocy i zła. Specjalną wersję opowieści o Arce Noego dla dzieci przygotował portal: infogryfino.pl Polecamy!

Bóg potrzebował kogoś szlachetnego, kto przetrwa potop i wychowa nowe pokolenie, więc wybrał Noego. Bóg kazał mu zbudować wielki statek, który pozwoli przetrwać koniec świata, zabrać ze sobą rodzinę, a z małżeństw jego dzieci narodzi się przyszłość świata. Noe miał trzech synów, wszyscy trzej się ożenili i to ich potomkowie mieli zaludnić nowy świat po potopie.

Zwierzęta na Arce Noego

Noe zaczął budować statek, ale Bóg powiedział mu, że powinien być on znacznie większy, bo nie tylko jego rodzina powinna w nim mieszkać, ale także zwierzęta powinny znaleźć się na pokładzie. Powiedział mu, że powinien wziąć pewne zwierzęta, samca i samicę, siedem par zwierząt czystych lub nazywanych przez Żydów koszernymi i tylko jedną parę zwierząt nieczystych lub niekoszernych. Po tym powiedział mu, że musi nakarmić te wszystkie żywe istoty, więc musi w tym celu zebrać dużo żywności, zajmując dziesiątki lat, aby zebrać całą żywność niezbędną do takiego wyczynu. Wszystko to miało się odbyć w nieokreślonym czasie, w zależności od źródła około 120 lat.