Otwórz się!
» Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę « (Iz 7, 11)
Poruszając się w wymiarze wiedzy, nie szukajmy dowodów na istnienie Boga. On czeka na nas w wymiarze Wiary. Nigdy Jego istnienie nie zostanie do końca udowodnione, nie każdy dowie sie namacalnie o Jego istnieniu. Nie ma więc sensu prowadzenie godzin dyskusji z ludźmi oczekujących dowodów opartych na ludzkiej logice. Nie wstawiajmy Boga w ramy ziemskiek logiki, ludzkiego sposobu postrzegania świata. Zaufaj i trwaj!